Limitless Srbija logo


Imperativ napretka svakog društva usmeren je na prepoznavanje i razvoj ljudskih potreba kroz implementaciju osnovnih načela socijalne politike. Socijalno delovanje je neophodno usmeriti na poboljšanje životnog standarda svih ljudi, posebno ugroženih grupa stanovništva. Nažalost, nejednak ekonomsko-politički razvoj na globalnom nivou i ubrzani način življenja dovodi do negativne pojave formiranja socijalno-ugroženih grupa koje ne uspevaju da se u potpunosti, dostojanstveno, integrišu u zajednicu. Pravac u rešavanju mnogobrojnih socijalnih izazova koji direktno pogađaju veliki broj pojedinaca treba usmeriti na razvoj i sprovođenje institucionalnih okvira čime se omogućava održivost. Sprovođnje nacionalnih strategija i akcionih planova koji tretiraju socijalni razvoj, kao i primena zakona, pravilnika i drugih pravnih akata nisu dovoljni da se suštinski pomogne ranjivim kategorijama društva. Najviši stepen socijalne kohezije, međuljudske interakcije ostvaruje se kroz individualnu i grupnu solidarnost. Podsticanje i visoko vrednovanje fenomena solidarnosti u društvu dovodi do isticanja značaja etike, vladavine prava, jednakosti i morala kao osnovnih postulata društvenog blagostanja. 

Limitless organizacija pragmatično sagledava kritične tačke koje mogu da se nađu na putu uvođenju promena. Razvoj socijalnog prostora komplikuju složene i multistrukturalne barijere koje su posledica ljudske otuđenosti, nemarnog zadovoljena ličnih potreba pojedinaca i pojedinih struktura, bezidejnog delovanja i sistemskog pristupa u rešavanju problema. Glavna snaga aktivizma Limitless organizacije je istrajnost, otvorenost, inovativnost, strpljivost i multidimenzionalni pristup u realizaciji ciljeva i zadataka.

Zapamtite – Akcija izaziva reakciju. 
Kada ste u iskušenju da napustite svoje snove, 
naterajte sebe da pokušate 
još samo jedan dan, jednu nedelju, jedan mesec, još jednu godinu... 
Bićete iznenađeni onim što se dešava kada konstatno odbijate da odustanete. 

Nik Vujičić