УДРУЖЕЊЕ “LIMITLESS” ЈЕ НЕПРОФИТНО, НЕВЛАДИНО УДРУЖЕЊЕ KОЈЕ ОKУПЉА ЉУДЕ ДОБРЕ ВОЉЕ, ЕНТУЗИЈАСТЕ KОЈИ ВЕРУЈУ ДА ЈЕ МОГУЋЕ УНАПРЕДИТИ ОKРУЖЕЊЕ У KОЈЕМ ЖИВИМО.

Идеја водиља која повезује све у покрету Лимитлесс темељи се на подршци и активном решавању социјалних проблема, одрживом развоју и унапређењу положаја угрожених и маргинализваних група становништва. Истицање виших друштвених вредности, хуманистичке оријентације, садржани су у раду удружења чиме се тежи креирању боље будућности за све. Лимитлесс се залаже за равномеран развој, економско-привредни проспаритет и смањење статусних разлика које су све присутније у савременим цивилизацијским токовима.

Механизми помоћу којих Лимитлесс тежи остваривању промена утемељени су на модерним и савременим концептима развоја друштвених заједница. 

Back
Messenger
Viber