У оквиру пројекта “Социјална предузећа за развој потенцијала младих” који реализује Удружење Limitless у сарадњи са Форумом младих са инвалидитетом Србије, покренуто је 12 социјалних предузећа у форми ученичких задруга. Основне и средње школе препознате су као институције са највише потенцијала за развој социјалног предузетништва у Србији. У том циљу, кроз нефинансијска и нематеријална улагања подржано је 12 идеја које за циљ имају подстицање предузетничког потенцијала код младих и промоцију солидарне економије.

Основана су следећа социјална предузећа:

 1. Ученичка задруга “Кишова ризница” Основне школе “Данило Киш”, Београд
 2. Ученичка задруга “Младост” Основне школе “Глигорије Попов”, Руско село
 3. Ученичка задруга “Искра” Основне школе “Симеон Араницки”, Стара Пазова
 4. Ученичка задруга “Пинкијевци” Основне школе “Бошко Палковљевић-Пинки”, Сремска Митровица
 5. Ученичка задруга “Змајево око” Основне школе “Јован Јовановић Змај”, Врање
 6. Ученичка задруга “Вредни задругари” Основне школе “Вук Караџић”, Стубал
 7. Ученичка задруга “Моравци” Основне школе “Станислав Бинички” Јасика
 8. Ученика задруга “Чика Брана” Основне школе “Бранислав Нушић”, Смедерево
 9. Ученичка задруга “Курсулићи” Основне школе “Јован Курсула”, Варварин
 10. Ученичка задруга “Техничари” Техничке школе, Владичин Хан
 11. Ученичка задруга “Пефи Принт” Основне школе “Петефи Шандор”, Бечеј
 12. Ученичка задруга “Ластавица” Основне школе “1. Мај”, Вртогош
Back
Messenger
Viber